ویلای مسکونی ارتفاعات رامسر

ویلای مسکونی ارتفاعات رامسر (پنجره هلال با اتصالات )