هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

در هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مجموعه باران کویر میزبان حضور گرم شما می باشد.

زمان:20 لغایت 23 آبان ماه 1399                                                   مکان:نمایشگاه بین المللی استان گیلان