پروفیل کشویی جفت ریل ویستابست

  • ویستابست در جهت پاسخگویی به نیاز بازار ,نسبت به تولید پروفیل های کشویی هم اقدام نموده و با تولید 4 پروفیل خاص امکان ساخت پنجره های کشویی را نیز فراهم کرده است.

    در ساختمان هایی که معماری آن ایجاب می نماید یا محدودیت فضا جهت استفاده از پنجره های لولایی وجود دارد ,این سری از پروفیل ها مناسب می باشند.
    همچنین در ساخت اینگونه از پنجره ها قابلیت استفاده و اتصال به تعدادی از پروفیل های سری 3 و 5 محفظه ای نیز وجود دارد تا توانایی بالاتری در تولید به وجود آید.
    در این سری هم ضخامت 3 میلی متر دیواره های اصلی رعایت گردیده است.